Vabruari och ekonomin

När man har familj och barn finns det flera saker som det är bra att ha koll på. Det är allt från hur ekonomin plötsligt kräver en helt annan planering till att även vardagen ändras och  andra prioriteringar uppkommer. Varför är det så olika när det kommer till vabb och vad ligger barnbidraget på?

 

bebis fötterNågot som är svårare att kombinera, oftast, när man har ett litet nyfött barn i sin familj är att upprätthålla samma tempo i vardagen. Både vad gäller fritid och arbete. Det en också blir varse om är hur viktigt det är att planera inköp och försöka spara så mycket som möjligt.

I Dagens Industri skrivs det om hur svenska hushåll under 2016 hade en ekonomisk tillväxt och att denna under innevarande år kommer sjunka tillbaka litet enligt diagnoserna. Även arbetslösheten fortsätter att sjunka. Som familj kan det trots positiva nyheter om Sveriges ekonomi gå snett och oförutsedda kostnader uppkommer allt som oftast.

Snabba lösningar och långsiktigt sparande

Det finns lite olika sätt att ta sig an en kärvare ekonomisk sits, som exempelvis med smslån, där priset inte är det mest prioriterade utan snarare vikten av att få pengarna direkt. Det kan nämligen vara så att man behöver kunna betala räkningar och hyra på en gång. Sedan är det bästa givetvis, att försöka planera redan i början av året för eventuella utgifter och se till att hålla sig till sin plan. Det långsiktiga sparandet är alltså att föredra som buffert och budget, men även detta kan ibland undanslås av ekonomiska bakslag.

Som familj med barn inkommer även barnbidrag varje månad. Som ensam förälder ligger summan på 1050 kronor i månaden och helt utan skatt. Har du två eller fler barn får du också automatiskt flerbarnstillägg. Mer om det går det att läsa om på bland annat Försäkringskassan.

Mammorna tar ansvar för vabben i februari

familien små barnEn annan oförutsedd kostnad är det som sker när ett barn blir sjukt och du vabbar. Något som påverkar inte bara en månadslön men även pensionen i det längre loppet om det händer väldigt ofta och bli ojämnt fördelat mellan föräldrarna. I Sydsvenskan rapporteras det om hur mammor är de som främst tar ansvar för det som kallas för sina sjuka barn. Det betyder att nu i februari när det så kallade vabruari infaller så är det framförallt mammor som är hemma från jobbet. Det gör att det är mammor som också märker av mindre lön.

Mer fakta om vabbande är bland annat att:

  • Vabbandet varierar ganska mycket under året men om sommaren vabbar vi minst.
  • Under februari vabbar vi mest och under februari förra året slogs allt tidigare rekord.
  • Februari 2016 begärdes ersättning för 876 384 dagar, under juli samma år var det ”endast” 186 265 dagar som ersättning begärdes för.
  • Vabbandet är inte jämnt fördelat mellan föräldrarna, bara fyra av tio vabbdagar tas ut av män, 38,3 procent alltså.
  • Ekonomiska skäl sägs vara orsaken till det ojämna uttaget av vabb som kan ses mellan könen.
  • Det som är vanligt för vabb i just februari är vinterkräksjuka, influensa, RS-virus och förkylning med hosta och feber.