Rätten att amma utan att kränkas

baby, amning, mamma, ammaMånga mammor känner sig obekväma med att amma på offentlig plats och inför andra. Detta för att många riktar dömande blickar mot amning, något som egentligen borde vara en rättighet för bebisen. Ska små spädbarn inte kunna få mat på den plats de befinner sig på, av sin mamma? 

I tidigare inlägg har det skrivits om en barnfamilj som utsatts för trakasserier, läs mer, men nu ska det handla om amning. Och tyvärr är det så att många mammor idag utsatts för trakasserier och dömande blickar på grund av amning, en rättighet som faktiskt både mammor och barn har.

FN:s barnkonvention stödjer amning

Men varför är det så att så många förargas över att se kvinnor amma sina barn framför andra och på offentliga platser? Det skulle kunna bero på någon gammal fördom och den sexistiska synen på en kvinnas bröst. Människors åsikter skiljer sig åt, och det får man acceptera. Men faktum är att barn enligt FN:s barnkonvention har rätt att bli ammade där de befinner sig, skriver Metro.

Många känner sig ifrågasatta när de ammar

I Metros artikel hänvisas det till något som kallas Amningsupproret på DN Åsikt och skriver om att många mammor idag känner sig ifrågasatta när de ammar sina barn offentligt och inte i hemmiljö. Amningsupproret grundare tycker att det tyvärr under de senaste åren skett en förändring i människornas attityd gentemot amning, där hon tycker att det blivit sämre. Hon har själv blivit tillsagd att flytta på sig när hon har ammat i offentliga miljöer, och hon berättar om en situation där hon verkligen kände sig kränkt. Det var denna händelse som blev startskottet för Amningsupproret, där många kämpar för att amning i offentligheten ska bli accepterat. De kräver att det ska komma en ny lag som ska skydda mammor mot att kränkas, diskrimineras och avhysas från platser på grund av att de ammar sina barn. Liknande sådana lagar finns redan i 49 amerikanska stater, kanske är det något att inspireras av?