Nya teorier om antidepressiva läkemedel under graviditeten

En ny studie visar på att det egentligen inte påverkas fostret negativt om mamman äter antidepressiva läkemedel under graviditeten. Är mamman deprimerad är det istället stressen och depressionen som är den påverkande faktorn.

gravidDet är inte ovanligt att man under en graviditet hamnar i depression, precis som vi skrev om i ett tidigare inlägg. Att gravida har fått antidepressiva läkemedel under sin graviditet har tidigare varit en diskussion, där forskning tidigare har pekat på att fostret kan bli drabbat av autismspektrumstörning och ADHD om läkemedlet intas under graviditeten.

Detta är dock inte sant enligt en ny svensk studie. Man menar på att det inte finns något samband mellan antidepressiva läkemedel och autism eller ADHD hos fostret. Man kan dock se ett samband mellan antidepressiva läkemedel och negativa konsekvenser hos barnen. Man kan riskera en tidig födsel och onormalt liten vikt på barnet när det föds. Man har kommit fram till att det istället är ärftliga faktorer som spelar in, inte de antidepressiva läkemedlen.

1,6 miljoner barn undersöktes

Slutsatsen har dragits efter en uppföljning av 1,6 miljoner barn som föddes i landet mellan 1996 och 2002, skriver Dagens Hälsa.  Man har tagit del av information om både mammorna och barnen för att se om det funnits något samband med läkemedlen och barnet.

Professor Brian D´Onofrio menar att det inte är själva läkemedlet som har orsakat att barnen i de fallen har påverkats negativt. De som tar antidepressiva läkemedel är sannerligen mer deprimerade än andra vilket kan påverka barnet.

Därför är det möjligt att depressionen, stress eller andra faktorer är de som ligger bakom den ökade risken för dessa barn – Brian D´Onofrio