Gravid- och barnförsäkring

Det är viktigt att teckna en gravidförsäkring så snart man vet att man är gravid. En sådan försäkring är nämligen ett bra skydd mot allvarliga risker som kan drabba en under graviditeten, eller när barnet är fött.

En gravidförsäkring täcker dels komplikationer under graviditeten och vid förlossningen, men de flesta ger också ersättning om barnet föds med en allvarlig diagnos, exempelvis hjärtfel eller Downs syndrom.

Många försäkringsbolag erbjuder gravidförsäkringar som automatiskt omvandlas till barnförsäkring en viss tid efter att barnet är fött. Tidpunkten brukar vara sex månader efter födseln. I annat fall slutar försäkringen att gälla. Då bör man teckna en barnförsäkring, eftersom en sådan ger ekonomisk ersättning vid invaliditet.

Flera försäkringsbolag har gratis barnförsäkringar. Dessa finns för det mesta för att locka kunder till bolagen, som kommer att teckna barnförsäkring när barnet är fött. Det är dock ett betydligt bättre alternativ att teckna en sådan försäkring än att inte ha någon gravidförsäkring alls.

Tänk på att teckna en gravidförsäkring så snart som möjligt. Precis som med andra försäkringar påverkas premien av hur stor bolaget bedömer att risken är. Om man försöker teckna försäkring sent i graviditeten, och det redan har varit komplikationer, kan man bli nekad. Det kan också bli lättare att teckna en barnförsäkring efter födseln om man först har tecknat försäkring.

Ersättning vid invaliditet

En barnförsäkring ger ersättning i samband med vård av barn, till följd av skador och sjukdomar. Men det allra viktigaste är att den ger ersättning vid invaliditet till följd av skador och sjukdomar. Invaliditet, alltså oförmåga att arbeta, förknippas främst med skador. Det är dock vanligare att det är sjukdomar som orsakar invaliditet. Det kan exempelvis röra sig om diabetes som måste behandlas med insulin, astma eller cystisk fibros.

Ofta måste man som förälder fylla i en hälsodeklaration innan man tecknar en barnförsäkring för sitt barn. Det är uppgifterna i denna deklaration som ligger till grund för om man senare kan få ersättning. Därför är det viktigt att fylla i deklarationen korrekt.