Problem i småbarnsåren

Det finns perioder i livet som påverkar relationer väldigt mycket. Småbarnsåren är en sådan period. Det är relativt vanligt att det blir så pass jobbigt att relationen mellan föräldrarna spricker, vilket kan gå ut över barnen.

När det går så långt att en relation mellan föräldrar spricker så kan man hamna i en knepig situation kring barnen. I värsta fall kan man vara så osams att det uppstår en tvist. Det finns hjälp att få i dessa lägen. Har du frågor om vårdnadstvister i Göteborg är det bara att vända dig till en bra jurist, såsom Fjällmans juridik för att få bra svar. Ett annat vanligt problem i dessa situationer är också att man glömmer bort att lyssna på barnen. I en artikel från Sveriges Radio säger man att barnens röst uteblir i vårdnadstvister. Enligt lag så ska man ta hänsyn till barnens vilja, men bara drygt hälften av alla barn får komma till tals.

 

” Barns bästa ska väga tungt”, säger Carl Göran Svedin till Sveriges Radio.

 

Förslag på lösning

Det finns förslag på att lösa dessa konflikter med hjälp av socialtjänsten. I en debattartikel i DN föreslås att dagens system inte är tillräckligt bra och att det kan förbättras med hjälp av just socialtjänsten. Det är dock inte alla övertygade om, så förslaget är fortfarande bara ett förslag. Ett annat förslag presenteras i Sydsvenskan där en forskare har föreslagit ”budgivning om ungänge” som en lösning. I korthet handlar det om att den förälder som kan bjuda på mest umgänge bör få vårdnaden. Även detta är som sagt bara ett förslag.

Mörka händelser kan prägla en tvist

I Sverige finns det en hel del exempel på ”lösningar” i denna typ av tvister som bryter mot barnkonventionen. Enligt en artikel i GP så beskrivs det som att ett barn kidnappas av den ena föräldern och bara i mycket få fall så döms föräldern för detta tilltag. Det sker årligen över 1000 anmälningar kring denna typ av brott och i de få fall där förövaren döms, så handlar det ofta om villkorliga domar eller böter. Så innan det går så långt så bör man ta den hjälp som finns via advokater och jurister. Bättre att lös problemen med barnens bästa i åtanke.