Färre barn adopteras

Det är en gåva att kunna skapa och föda ett barn. Vissa människor har inte den möjligheten eller vill kanske inte göra det, då har de alternativet att adoptera ett barn. Det finns dock många regler för vem som får adoptera.

8590007-attractive-mixed-race-mother-and-son-hug-in-park

Trots att det i dagsläget adopteras allt färre barn till Sverige och att det är långa köer, har man svårt att hitta familjer till alla barn som behöver ett nytt hem, rapporterar Sveriges Radio. Antalet internationella adoptioner minskar alltså över hela världen. En anledning till det är att fler barn adopteras inom barnets födelseland. I Sverige genomfördes fram till oktober förra året 269 adoptioner, och detta kan jämföras med 786 samma period för 10 år sedan. Orsakerna till att man i Sverige inte kan hitta hem till alla barn är många. Bland annat handlar det om att en del svenska familjer har svårt att tänka sig adoptera barn med olika typer av svårare handikapp och barn som börjar närma sig skolåldern. Det finns även riktlinjer kring vilka som får adoptera. Exempelvis får en person som vill adoptera inte vara över 43 år enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Hälsa och ekonomi viktig

Det finns en rad regler och bestämmelser om vilka som får och inte får adoptera. Går man i tankarna om att adoptera och behöver svar på sina juridiska frågor, kan man kontakta juristbyrån Familjens Jurist. Förutom åldern handlar det även mycket om hälsa när det kommer till om man får adoptera eller inte. Flertalet länder som man kan adoptera ifrån, accepterar exempelvis inte att man är rullstolsbunden, har ett BMI över 30 eller har epilepsi. Ekonomin har även en betydelse för om man får adoptera. I många av ursprungsländerna anser man att mannen ska vara familjeförsörjare. Det innebär att det kan bli svårt att adoptera om mannen är arbetslös, även om frun tjänar bra, skriver LT.

Sambos får inte adoptera

Ytterligare något, som inte är ett krav från ursprungsländerna, utan är enligt socialstyrelsens riktlinjer är att paret som ska adoptera måste vara gifta. Personer i ett samboförhållande får alltså inte adoptera tillsammans. Några andra lagar som gäller vid adoption är:

  • Är man sambos men inte gifta och den ena parten bestämmer sig för att adoptera den andres biologiska barn, släcks dennes föräldraskap ut i juridisk mening.
  • Är paret gifta och den ena parten väljer att adoptera den andres biologiska barn, anses barnet som makarnas gemensamma.
  • Sedan 2003 är det lagligt för samkönade par att ansöka om adoption.
  • Det är även lagligt att adoptera barn om man är ensamstående, det är dock svårt. Läs mer.