Par söker surrogatmammor på nätet

Ett alternativ som många vill kunna välja när de ska skaffa barn är surrogatmödraskap. Denna metod är dock inte tillåten i Sverige, men på nätet kryllar de ändå av både barnlösa par som söker mammor och kvinnor som är villiga att ställa upp.

10639898-surrogate-mother-with-gay-couple

I ett tidigare inlägg har vi skrivit om de som väljer att adoptera ett barn.

”Det finns en rad regler och bestämmelser om vilka som får och inte får adoptera. Går man i tankarna om att adoptera och behöver svar på sina juridiska frågor, kan man kontakta juristbyrån Familjens Jurist.” Läs mer.

Folk letar på nätet

Att adoptera ett barn är helt lagligt i Sverige, även om det finns regler och bestämmelser kring det. Det är alltså ett väldigt bra sätt för de som inte vill eller kan få biologiska barn. Ett annat alternativ som många vill ta till när de skaffar barn, istället för att föda sitt eget barn, är att göra det genom en surrogatmamma. Det är dock olagligt att använda sig av en surrogatmamma i Sverige och därför har det börjat göras via nätet. På nätforumen söker barnlösa par hjälp av kvinnor som är villiga att låna ut sin livmoder. Detta trots att det finns stora risker för båda parter, skriver Metro. Det innebär nämligen stora risker eftersom det alltid är möjligt för någon utav parterna att dra sig ur. Även om man skrivit ett kontrakt som en försäkring mot att sådant ska kunna hända, är det inte juridiskt bindande eftersom det strider mot lagen.

Statlig utredning

För tillfället pågår en statlig utredning om surrogatmödraskap i Sverige och hur man ska hantera de barn som kommit från utlandet och fötts genom surrogatmammor. Utredarna är noga med att påpeka att det handlar om ett altruistiskt surrogatmödraskap. Det ska alltså inte innebära någon vinning för surrogatmamman.  Svaren på utredningen kan vi få i december i år.