Så väljer du rätt försäkringar till familjen

Att ha ett par försäkringar som skyddar dig och din familj ekonomiskt är väldigt skönt att ha. En hemförsäkring och en barnförsäkring är viktiga försäkringar att ha. Tänk på om du och familjen flyttar till ett större boende att hemförsäkringen gäller.

Att ha olika försäkringar är viktigt för att skydda din ekonomi. Oavsett hur du bor är en hemförsäkring nästintill nödvändig. Alla som är skrivna på samma adress täcks av hemförsäkringen. En hemförsäkring är helt enkelt en grundbult, Gofido har bra försäkringar för dig som vill skapa en försäkring helt efter dina behov och pris. En hemförsäkring är ett viktigt skydd om din egendom skulle skadas. Om du inte har någon hemförsäkring får du stå för alla kostnader själv. När du har barn är det extra viktigt att skydda dig och din familj mot ekonomiska tragedier. Att vara utan en hemförsäkring är en stor risk att ta. Du kan bli skuldsatt för resten av livet om du har väldigt otur. Förutom att försäkringen skyddar dig när du reser och hemmet ingår det även rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd.

En barnförsäkring ska du teckna direkt när barnet föds

New,Born,Baby,Boy,Resting,In,Mothers,Arms.När du får barn bör du teckna en barnförsäkring, helst redan när du kommer hem från förlossningen. Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd om barnet skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk. Varför du ska göra det direkt barnet födds är för att försäkringen inte ger ersättning för skador eller sjukdomar som uppkommit innan den tecknades. Det finns också en risk att försäkringen inte beviljas efter hälsoprövningen om något har hänt eller att barnet lider av någon sjukdom. En tecknad barnförsäkringen gäller dygnet runt. En barnförsäkring kan även ge ekonomiskt stöd om barnet drabbats av något som gör att hen inte kommer kunna ha ett normalt arbetsliv. Om du har mer en ett barn kan du gruppförsäkra alla dina barn och då betalar du bara en premie.

Försäkringar är en ekonomisk trygghet

Att ha olika försäkringar är helt enkelt en trygghet som skyddar dig mot stora ekonomiska smällar. När du har nödvändiga försäkringar som hemförsäkring och barnförsäkring kan du sova gott om natten med vetskapen att du kommer inte lida ekonomiskt om något motförmodan skulle hända.